~ jak kupować ~

Dołożyliśmy starań, aby kupowanie w naszym sklepie było proste i wygodne. Zadbaliśmy o czytelność stron naszych produktów i łatwość nawigacji przy wyborze towaru.

 1. Po zapoznaniu się z naszą ofertą wybierz interesujące Cię produkty z naszej domeny i dodaj je do koszyka.
 2. Po wybraniu i dodaniu interesujących Cię produktów do koszyka, wejdź w koszyk i postępuj zgodnie z instrukcjami, które pomogą przejść Ci etap realizacji zamówienia, wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.
 3. Podczas składania zamówień oraz wpisywaniu swoich danych teleadresowych prosimy pamiętać o podaniu prawidłowych danych osobowych do wysyłki łącznie z nr telefonu.
 4. Osoby lub firmy zainteresowane wystawieniem faktury VAT prosimy również o podanie nr NIP oraz o podanie danych firmowych.

Zamówienia, w których adres będzie nieprawdziwy lub niepoprawnie wpisany, nie będą realizowane.

~ jak złożyć zamówienie ~

 1. Szybkie zamówienie
  Zadzwoń i zamów: +48 696 589 865
 2. Zamówienie przez sklep
  Dodaj interesujące Cię produkty do koszyka i postępuj zgodnie z informacjami znajdującymi się przy składaniu zamówienia.
 3. Zamówienie przez e-mail
  - napisz do nas e-mail na aloespolska@op.pl,
  - podaj jakie produkty Cię interesują,
  - podaj formę dostawy oraz adres,
  - odpiszemy z podsumowaniem zamówienia.
 4. Konsultacje
  Wypełnij formularz konsultacji,
  abyśmy mogli się z Tobą skontaktować
  i przedstawić Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

~ rezultaty stosowania ~

Nota Prawna - rezultaty stosowania

 1. Rezultaty stosowania produktów i diety Forever Living Products nie są gwarantowane, zależą od czynników indywidualnych i mogą się różnić od opisanych w treści strony internetowej. Produkty firmy Forever Living Products nie mają właściwości medycznych, leczniczych ani terapeutycznych. Podstawowym ich zadaniem, jako suplementów odżywczych, jest uzupełnianie diety i wsparcie jakości odżywiania.
 2. Produkty Forever Living Products, w tym ich skład oraz etykiety są dostosowane i przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.
 3. Wszystkie artykuły informacyjne oraz opisujące produkty prezentowane na stronach aloespolska.pl służą jedynie celom zapoznawczym. Zawarte w nich wiadomości nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem.
  Przed rozpoczęciem stosowania, w ramach programu kontroli masy ciała, zaleca się konsultację z lekarzem.

~ regulamin ogólny ~

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego aloespolska.pl (zwanego dalej: „Sklepem” lub „Sklepem Internetowym”) jest firma Vires s.c. z siedzibą w Wrocławiu (54-142), ul. Dokerska 14/20, NIP: 8942747157,
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie,
 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje Klient Sklepu,
 4. Dokonanie Rejestracji Konta w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

 

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).W
 3.  trakcie korzystania przez Klienta ze Sklepu w systemie teleinformatycznym, instalowane są niewielkie pliki cookies w celu poprawnego działania określonych funkcji Sklepu, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron internetowych Sklepu było możliwe ze wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 5. Korzystanie ze stron internetowych w Sklepie następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta.
 6. Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Sklepu.
 8. Treść zawieranych umów między Sklepem, a Klientem utrwalana jest i udostępniana Klientowi w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 3 Warunki świadczenia usług, rejestracja i konto klienta

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 2. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia przeznaczony do tego celu formularz, podając dane niezbędne do świadczenia usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie, tj. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu, w przypadku Przedsiębiorców: nazwę firmy, numer NIP, adres e-mail, adres siedziby firmy, numer telefonu oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej. Klient ustala Hasło.
 3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny, Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich oraz że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 6. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności, wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.
 7. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 8. Wybierając odpowiednią funkcję lub podczas zakładania Konta Klienta, Klient może dokonać subskrypcji biuletynu na adres e-mail Klienta.
 9. Klient może dokonać rezygnacji z usługi biuletynu poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się na Konto.
 10. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4 Zamówienie

 1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę Internetową, a następnie zalogować się na Konto Klienta oraz dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym.
 4. Klient może składać Zamówienie poprzez funkcję "Koszyk", znajdującą się na stronach Sklepu Internetowego.
 5. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zalogowania się do Konta Klienta. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych Towarów oraz koszt Dostawy.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. W celu weryfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien potwierdzić Zamówienie, poprzez wybór odwołania do Strony Internetowej Sklepu zawierającej zakodowany unikalny identyfikator jego Zamówienia.
 7. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zamówienia zgodnie z § 5 ust. 6, Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.
 8. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 9. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „przelew” realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.
 10. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.
 11. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany na adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Towaru. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie do części Towaru, który jest dostępny.
 12. Klient w dowolnej chwili może anulować złożone Zamówienie w Sklepie, jednak nie później niż do momentu wysłania Towaru do Klienta, o czym jest informowany zgodnie z § 7 ust. 4.

 

§ 5 Płatności

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy,
  b) gotówką za pobraniem, płatne Dostawcy przy Dostawie,
  c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal.pl.

 

§ 6 Dostawa

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Koszt dostawy zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta w Sklepie.
 4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja Sklepu potwierdzająca wysłanie Towaru.
 5. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
 6. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 7. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
 8. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych
 9. Od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, o ile podczas potwierdzenia Zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedającego zgodnie z § 5 ust 9
 10. Sprzedawca dołącza do Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane pozycje Zamówienia.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Konsument, który zawarł Umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia dostawy, składając stosowne oświadczenie na piśmie, przed upływem tego terminu. Polityka firmy Forever Living Products przewiduje także zwrot produktów (odstąpienie od umowy) w ciągu 30 dni od daty zakupu w przypadku braku satysfakcji z stosowania produktów.
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w terminie 14 dni łącznie z Gratisami, jeżeli takie otrzymał w ramach realizowanego Zamówienia, kopii lub oryginału otrzymanego rachunku, do siedziby Sprzedawcy
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uiszczona przez Konsumenta kwota z tytułu zakupu zwracanego Towaru, zostanie zwrócona Konsumentowi na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrotowi podlegają również Gratisy, jeżeli Konsument otrzymał w ramach Zamówienia Towaru.
 6. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru zakupionego w Sklepie.
 2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na reklamowany Towar. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
 3. Klient może wysłać zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail aloespolska@op.pl.pl lub załączyć je do reklamowego Towaru.
 4. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginał paragonu albo inny dowód zakupu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

 

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
  b) za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego Hasła przez Klienta;
  c) szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;
  d) szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

§ 10 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 3. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.
 4. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Hasła do Konta Klienta.

 

§ 11 Polityka prywatności, dane osobowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe zostaną usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie Internetowej. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 4. Sprzedawca ma możliwość wysyłania materiałów oraz informacji handlowych w przypadku, gdy Klient dokonał subskrypcji biuletynu. Sprzedawca niezwłocznie uwzględnia prośby o zaprzestanie wysyłania wskazanych materiałów i informacji handlowych.
 5. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 12 Prawa autorskie

 1. Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.
 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.
TOP